אודות מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הגאון המקובל הרב רפאל מאמו שליט"א


מורנו ורבנו הצדיק הגדול והמלומד בניסים, הינו יהודי פשוט עניו ואציל נפש אשר ניחן בענווה וביושר מופלאים וידוע באהבתו הגדולה לעם ישראל ולאדם בכלל.

כבוד הגאון המקובל הרב רפאל מאמו שליט"א מגדולי הדור בתורה הקדושה ובתורת הסוד והקבלה נחשב לגאון עצום בתורה הקדושה, בתורת הסוד והקבלה, שלמד מרבותיו גדולי הדור, כבוד הרב חיבר ספרים רבים וחשובים על התורה הקדושה, הגמרא ועל חוכמת הסוד והקבלה ועוד. כבוד הרב רפאל מאמו שליט"א ממשיך ומשריש את מורשתם ודרכם המבורכת של הצדיקים גדולי הדור, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, הרב יצחק כדורי זצ"ל, הרב יהודה צדקה זצ"ל, וכן הגאון הגדול הצדיק הרב מאיר מאזוז שליט"א, בזיכוי הרבים, בלימוד תורת ישראל, ובאהבת עם ישראל.

הרב רפאל מאמו שליט"א נולד בקרית אתא, למשפחה מיוצאי האי ג'רבה שבתוניס. בגיל 13 החל ללמוד בישיבת "כיסא רחמים" בבני ברק, ברשות הגאון הגדול הצדיק הרב מאיר מאזוז שליט"א. כבר בגיל 13 חיבר כבוד הרב רפאל מאמו שליט"א פרוש עמוק על רש"י לתורה, שמו של הספר "פרשן-דתא". כיום למרות זמנו הדחוק ביותר כבוד הרב שליט"א ממשיך לכתוב ספרים חשובים ובעלי ערך רב, האחרונים שבהם שיצאו לדפוס, ספר "שבו ואחלמה"[בגימטרייה רפאל מאמו], ספר חידושים של כבוד הרב מאמו שליט"א על "מסכת קידושין" - חידושים עמוקים על מסכת קידושין. ספר "אגרת רב שרירא גאון" עם פירושים של כבוד הרב רפאל מאמו שליט"א על האיגרת שנכתבה לפני 1100 שנה, על ידי גדולי הצדיקים באותו דור וספר "חידושי יבמות" - חידושים עמוקים על מסכת יבמות ספרו האחרון של הרב "חידושי ברכות" עוסק בחידושים ופירושים עמוקים על מסכת ברכות. מסכת "נדה" ועוד.


[radio]

שידורי הרב ברדיו


טלית הישועות