הגאון המקובל הרב רפאל מאמו – הבאבא מאמו בעל הניסים