ידיעות אחרונות- המקובל רפאל מאמו מסביר על השמות בקבלה