המקובל הרב רפאל מאמו – ש לסגור את כל המפעלים המזהמים בארץ