טלית הישועות


בכדי להיכנס לרשימת התורים ולקבלת "טלית הישועות", ניתן ליצור קשר, בשעות הקבלה במספר הטלפון של הישיבה 04-8454490, ויהי רצון שיהיה לכם בעזרת השם ישועות רבות אמן וכן יהי רצון.

 "טלית הישועות" הינה טליתו המבורכת של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הגאון המקובל הרב רפאל מאמו שליט"א, והיא נקראת גם "טלית הברכה". כבוד הרב רפאל מאמו שליט"א התעטף עם הטלית ימים רבים ובירך את הטלית בכוונות רבות מתורת הסוד ומתורת הקבלה וע"י כך קיבלה הטלית כוחות רבים וסגולות להושיעה אנשים מצרותיהם.

מטרת "טלית הישועות" הקדושה היא, שיהודים רבים יזכו להתעטף בה והיא תביא ברכה וישועות רבות לעם ישראל. "טלית הישועות" בורכה בכוונות ובסגולות קבלה גדולות ובין סגולותיה המיוחדות הגדולות ניתן למצוא את סגולת ברכה לרפואה שלמה, ברכה לזיווג, ברכה לילודה, ברכה לפרנסה ועוד מגוון ברכות וישועות רבות.

לטליתו המבורכת של כבוד הרב רפאל מאמו שליט"א יש כוחות אדירים ביותר, ולכל אדם ישנה האפשרות להתעטף עם "טלית הישועות" הקדושה והמיוחדת ולבקש כל מה שיחפץ ליבו, ובעזרת השם יתמלאו בקשותיו לטובה ויזכה לישועה וברכה. רבים שכבר התעטפו עם "טלית הישועות", מספרים על ישועות רבות וניסים גדולים שאירעו להם.

"טלית הישועות" המבורכת ניתנת ליום אחד בלבד, ללא תשלום, למען זיכוי הרבים.

בכדי להיכנס לרשימת התורים ולקבלת "טלית הישועות", ניתן ליצור קשר, בשעות הקבלה במספר הטלפון של הישיבה 04-8454490,

ויהי רצון שיהיה לכם בעזרת השם ישועות רבות אמן וכן יהי רצון.