ידיעות חיפה – עשרת אלפים הגיעו לערב תפילות ותיקונים של הרב מאמו