ידיעות אחרונות- ירון אילן בני אלבז ויהודה קיסר הגיעו במיוחד להילולה של הרב מאמו