ספר אגרת רב שרירא גאון

האגרת נכתבה ע"י אחד מגדולי הגאונים לפני כאלף ומאה שנה. האגרת מסבירה את יסודות היווצרות המשנה והתלמוד ואת היחסים שביניהם וכן את השתלשלות התורה שבעל פה דור אחר דור.
כמו כן מסודרים בה דורות התנאים, האמוראים, הסבוראים והגאונים. זוהי אגרת המכילה חומר חשוב ביותר עבור כל בן תורה וכל מבקש דעת. האגרת הודפסה כמה פעמים במאות השנים האחרונות אולם רבו בה השיבושים למאות, עד כדי שהיה קשה לבן תורה ממוצע ללמוד בה. מפני כן נזנחה האגרת וכמעט שנשכחה.
כבוד הרב עבר על האגרת ותיקן בה מאות שיבושים ועשאה כלי נאה, כמו כן כתב לה פירוש קל וברור כדי שתהיה שימושית לכל אדם.

להורדת הספר בקובץ PDF