ספר שבו ואחלמה חידושי ש"ס – קידושין

זהו ספר חידושים ורעיונות מקוריים ועמוקים של כבוד הרב רפאל מאמו שליט"א. חלקם נכתבו בשנת תשמ"א כאשר כבוד הרב היה  בן 13, והוסיף עליהם עוד חידושים ממה שנתחדש לו בשעה שלימד את תלמידיו בשנת תשס"ז – תשס"ח.

הספר מיועד לבני תורה הרוצים להעמיק בסוגיות אולם נכתב בלשון קלה וברורה השווה לכל נפש כך שגם בעלי בתים הקובעים עיתים לתורה יוכלו להפיק ממנה תועלת.

להורדת הספר בקובץ PDF