ספר שבו ואחלמה חידושי ש"ס – יבמות

זוהי אחת המסכתות הקשות שבש"ס ומפני כך מעטים העוסקים בה. לשם כך חיבר כבוד הרב מאמו שליט"א ספר זה ובו פירושים מקוריים להבנת הסוגיה וכן רעיונות וחידושים עמוקים מאד לליבון הסוגיות.
הספר מבוסס על מה שכתב כבוד הרב בנערותו בשעה שהיה יושב לפני רבותיו, הרב יונה זכריה הכהן המוהל זצ"ל וגדול הדור מורו ורבו של כבוד הרב מאמו הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, ונוספו עליהם עוד חידושים ובאורים ממה שנתחדש לרב בשעה שלימד את תלמידיו בשנת תש"ע – תשע"א.

להורדת הספר בקובץ PDF