27 שנים חיכו לילד, עד שפגשו את הרב מאמו

אני ואשתי היינו בטיפולי פוריות 27 שנים" מספר גדעון חינגה "עברנו אצל המון רבנים וכל מיני ובסוף שמענו על הרב רפאל מאמו והחלטנו לנסות. כאשר הגענו אליו שאלנו אותו באיזה תאריך הוא ממליץ לנו לעשות טיפול, על מנת שהוא יקלט. והרב נתן לנו קמעות להצלחה ושמירת הריון ואמר לנו תאריך והוסיף לסיום "ותחזרו אלי בשבוע ה 16".

"קשה לי להגיד לך אחרי 27 שנה שאני קונה כל מה שאומרים לי, עברתי המון, אבל מה יש לי להפסיד? ניגשנו בתאריך שאמר הרב לטיפול, ונורא שמחנו כאשר סוף סוף הצלחנו. חזרנו לרב שמחים ומאושרים בשבוע ה 16, כמו שהוא ביקש, הוא שמח מאוד, חיזק אותנו בברכה ואמר לנו "תחזרו אלינו בשבוע ה 38". כמובן שחזרנו בשבוע ה 38, והרב מאמו המשיך לחזק אותנו בברכות, וכעבור 4 ימים נולד לי הבן. איזה אושר".

הרב רפאל מאמו היה כמובן הסנדק של הבן שלי, אפריים נאורי, ועד היום אנחנו ממשיכים להגיע אליו לקבל ברכות מהרב".