Ynet – שחקני מכבי חיפה הגיעו לקבל את ברכתו של הרב המקובל רפאל מאמו

לאור המצב והתוצאות הלא טובות, מספר שחקנים בקבוצה פנו לאחרונה באופן עצמאי למקובל, הרב רפאל מאמו, כדי לקבל ממנו ברכה ובמטרה לצאת לדרך חדשה.